МАЛКИ ОБЯВИ

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Инженер, топлоенергетика
 2. Електроинженер
 3. Машинен инженер
 4. Специалист „КИП и А”
 5. Монтьор електрооборудване
 6. Машинен монтьор
 7. Заварчик
 8. Оксиженист, газозаварчик
 9. Стругар
 10. Борвергист
  11. Техник, асансьорна техника

Молбите и CV на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.