От ляво надясно: Здравка Тасева – директор на 6. ОУ, Петър Игов – председател на читалище, Искра Владимирова – директор на 5. ОУ

40 деца от ромския квартал „Изток“ в Кюстендил ще залягат над допълнителни часове по български език и литература, съобщи читалищният председател Петър Игов, който има две висши образования. Малчуганите ще усвояват трудните български думи, заедно с връстници от Пето основно училище „Христо Ботев” и Шесто основно училище „Паисий Хилендарски”. Сформираната група е във възрастовия диапазон от първи до четвърти клас. В заниманията ще се включват основно деца, произхождащи от бедни ромски семейства, които имат нужда да подобрят значително уменията си да ползват български език. „Недоброто владеене на книжовния език е една от основните причини децата да имат затруднения при разбирането и усвояването на учебния материал и да постигат по-ниски резултати от съучениците си. А проблемите с овладяването на езика произлизат от много фактори, сред които изолираната среда, в която растат, ниската образованост на възрастните в семейството и неоценяването на образованието като ценност”, каза Петър Игов.

„Включването на деца от различни малцинствени групи води до по-добри резултати за образователната система“, убедена е и шефката на Пето основно училище „Христо Ботев” Искра Владимирова. „Нашата цел е главно в игри и занимания да се надгражда образователната дейност в училище. Чрез комуникацията децата се научават да общуват и да бъдат толерантни. Включването на деца от различните етноси подпомага добрата комуникация и води до по-добри резултати. Когато детето владее българския език, то ще се справя по-добре и по останалите предмети, защото разбира това, което чете и това, което се иска от него”, каза Искра Владимирова. Според нея допълнителните занимания по български език и литература трябва да бъдат под форма, различна от тази в учебните часове.

„Очаквам през април и май децата да имат малко по-добри оценки по български език“, оптимист е Петър Игов.