65-01-01-6848_o-copy

Депутатите приеха Бюджет 2021

Дебатите продължиха три дни Данъчни облекчения за семейства с деца Парламентът одобри окончателно бюджета за следващата година. Депутатите приключиха с разискванията за фискалната рамка...