Nositelite

Белодробната болница в Перник получи 96 000 лв.

96 000 лв. са преведени на Белодробната болница в Перник от Националната здравноосигурителна каса. Тези средства ще бъдат използвани за закупуването на лекарства с...