84-09-01

За бдителност през отоплителния сезон, апелират от полиция и пожарна

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН За периода от 01.10. до 02.12.2020 г. са възникнали общо 26  произшествия. И през този отоплителен сезон броят на пожарите...