07-06-sastezanie1

На вниманието на родителите!

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Критерии за отпускане на месечната целева...