ЮЗУ доц. Юруков

 

Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград доц. д-р Борислав Юруков награди студенти и докторанти по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 122-ма възпитаници на университета получиха парични награди в размер на 150 лв. за постигнати високи резултати в учебната, научноизследователската, художественотворческата и спортната дейност.