Галина Стойчева - съдия в Административен съд - Кюстендил

 

Магистратите от Кюстендилския административен съд обявиха за незаконосъобразно отглеждането на до 10 пчелни семейства на територията на община Дупница. Така те отмениха текста, разрешаващ тази дейност, регламентиран в приета Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на региона. Решението на минипарламента, одобрило възможността за отглеждане на пчелини, е от 2013 г. До съдебното решение се стигна след проверка по реда на надзора от страна на държавното обвинение. Според прокурора от Окръжна прокуратура Мариана Сиракова решението противоречи на Закона за пчеларството, който не е съобразен при приемане на общинската наредба. Магистратите от КАС са категорични, че с наредбата ОбС е влязъл в противоречие със Закона за пчеларството, който не ограничава броя на отглеждане на пчелни семейства. Законодателят е създал регистрационен режим за пчелините, включително за пчелните семейства, като е предвидил задължения за собствениците на същите за подаване на заявления за регистрация в кметствата. Това става и причина за отмяна на текста от наредбата, обяснява с мотивите си съдия Галина Стойчева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.