Докладът за общинския план за развитие 2014-2020 г. бе приет от общинските съветници в Банко. Анализът отчита постигната висока ефективност и ефикасност при изпълнението на заложените стратегически цели и висока степен на финансово изпълнение през 2015 г. и 2016 г. През изтеклите години „най-скъпите” мерки в плана са договорени и са в процес на изпълнение. Още един отчет бе представен на местния парламент за одобрение – Програмата за опазване на околната среда на община Банско за 2016 г. С четири дка са се увеличили зелените площи в града след обособяването на облагородени терени в обхвата на ул. „Гоце Делчев”, ул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Пирин”. Увеличена е дървесната растителност в терените за озеленяване и по улиците на града с 200 броя, като през изминалата година са засадени около 3000 броя декоративни и иглолистни храсти. Приет бе и отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на общината за 2016 г., включващ изпълнението на мерките, залегнали в плана за действие за постигане на целите по управление на отпадъците за 2016 г., а именно – намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им, увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци. Съветниците дадоха съгласието си да бъдат отпуснати средства за подпомагане членовете на Съюзната организация на слепите – гр. Разлог, живеещи на територията на общината.