Атанас Камбитов
  • Кметът Камбитов: Налице е прозрачност и педантичност в усвояването и в разходването на финансовите средства, няма да коментирам махленските приказки на БСП

 

Проверката на Сметната палата в община Благоевград приключи без забележки. Официалното становище пристигна вчера и то е изградено на база извършената в общината одиторска проверка на годишния финансов отчет за 2016 година. Заключението на одиторите е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на община Благоевград към 31 декември 2016 година. Отчетът на общината за 2016 г. се заверява без резерви, е становището на Сметната палата. Одиторската проверка продължи дълго. Независими одитори проверяваха баланса към 31 декември 2016 година, отчета за приходите и разходите за годината, отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства за 2016 година. Докладът, направен на основа събраните база данни и доказателства, заключва, че в община Благоевград за отчетния период няма допуснати грешки или разминавания, отчетът е коректен, честен и дава вярна представа за състоянието на общината. Кметът Камбитов коментира резултата от одиторската проверка лаконично: „Мисля, че заключението на независимия одит е оценка за начина, по който се работи в община Благоевград. Налице е прозрачност и педантичност и в усвояването, и в разходването на финансовите средства, което, разбира се, не може да не ме прави доволен. Това е поредната година, в която финансовият ни отчет се заверява от Сметната палата без всякакви резерви“, каза градоначалникът.

Резултатът от проверката опровергава по неоспорим начин твърденията на представители на БСП-Благоевград за неправомерно разходване и усвояване на финансови средства и  средства, използвани не по предназначение, които будели съмнения за обективността на отчетността и финансовото състояние на община Благоевград, посочват от общината. На тези твърдения градоначалникът Камбитов отговори така:  „Когато фактите говорят, няма да коментирам махленски приказки.“