• За бизнеса цените падат, при топлофикациите има движение под процент и в двете посоки

 

Поскъпване на тока за битовите потребители от 1 юли 2017 година средно с 1,38% предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране. Това става ясно от доклад на регулатора за утвърждаване на цени в сектор “Електроенергетика”, публикуван на електронната страница на КЕВР. За абонатите на „ЧЕЗ Електро България“ АД предвижданото увеличение е 1,99%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – 1,50%, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 0,22%. Окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цените през новия едногодишен регулаторен период ще бъде прието на закрито заседание на регулатора на 30 юни 2017 г.