Отговорност на общините като възложители е да предприемат всички необходими действия по отношение контрола на качеството на обновителните дейности. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в град Перник. Тя провери как се изпълняват дейностите по Националната програма за саниране, извършвани по четири блока в областния център. Заедно със заместник-кмета на община Перник инж. Владислав Караилиев зам.-министър Крумова се срещна с председателите на сдруженията на собствениците на жилищните блокове в Перник, както и с проектанти, изпълнители и надзорници на строително-монтажните работи по обектите.

Зам.-министърът констатира след извършените проверки, че общините са предприели всички необходими действия като възложители, за да бъдат отстранени установени некачествени действия по блоковете в процес на саниране.