Две професионални гимназии от Кюстендил – ПГ по селско стопанство “Св. Климент Охридски” (1898 г., 119 г.) и ПГ по туризъм “Н. Й. Вапцаров” (1909 г., 108 г.), и ПГ по селско стопанство и туризъм “Алеко Константинов” – Банско, (1908 г., 109 г.) получиха плакети от МОН. Награждаването на професионалните гимназии бе по предложение на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) и ръководството на Българската търговско-промишлена палата (БТТП).

„Да имаш 100-годишна, а и повече от 100-годишна история, е знак, че училището има своето място и продължава да е значимо за образованието в своя край.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на церемония за награждаването на 34 професионални гимназии, които съществуват повече от век.

Зам.-министър Михайлова заяви още, че професионалното образование е един от най-важните приоритети на ръководния екип на министерството и подчерта голямата отговорност на дирекция „Професионално образование и обучение“. Освен това посочи, че вместо предложението 10 гимназии да бъдат наградени за своя стогодишен принос в развитието на българското професионално образование, ръководството на МОН е решило да бъдат наградени всичките 34 професионални гимназии с над 100-годишна история.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов най-голямото постижение на Закона за предучилищното и училищното образование е въвеждането на обучението по предприемачество още от малките класове. То ще спомогне да се запълни една огромна празнина в българската икономика в бъдеще. Симеонов увери присъстващите, че в лицето на БТПП имат огромен съюзник по всички въпроси за развитието на професионалното образование и обучение.

Петте най-стари училища с над 130-годишна история, спомогнали на поколения млади българи да усвоят дадена професия или занаят, са: Професионална гимназия по селско стопанство “Ангел Кънчев” – Образцов чифлик, Русе (1865); Професионална гимназия по селско стопанство – Садово, област Пловдив (1883); Професионална гимназия по икономика и управление “Елиас Канети” – Русе (1883); Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – Сливен (1883); Професионална държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” – Свищов. (1883).

Директорите на всичките 34 професионални гимназии получиха от зам.-министър Михайлова плакета на МОН.