Димитър Бръчков – кмет на община Петрич

 

  • Поръчката е рестартирана година след декласирането на „СС Консулт” и „Мега строй инженеринг”

 

Поредната обществена поръчка, изпратена като покана до две фирми по реда на прякото договаряне, подписа кметът на Петрич Димитър Бръчков. От администрацията искат столичната „ТСТ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ” ЕООД на Ценка Таракчиева или разградската „В.Л.М. – Енерджи“ ЕООД на инж. Величка Радева да упражнят строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Петрич на обект „Многофамилна жилищна сграда в гр. Петрич, жк „Изток”, бл. 15“. Отпуснатите средства са в размер на 8373 лева. Двете фирми ще трябва да следят за законосъобразното започване на строежа, дали се спазват нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на строителството.

Блок 15 на петричкия квартал „Изток“ е въведен в експлоатация през 1981 г. Блокът има осем жилищни етажа. На всяко етажно ниво има по три апартамента. Конструкцията на жилищната сграда е монтажна, едропанелна, стоманобетонна, безскелетна, изпълнена по строителна система за многофамилно жилищно строителство. Общата разгърната застроена площ на обекта е 2233 кв.м.

Офертите ще бъдат отворени на 16 юни, поясняват от общинската администрация в Петрич. Избирането на фирма по надзора зацикли от миналата година. Тогава кандидатите бяха двама – „СС КОНСУЛТ” ЕООД и „Мега строй инженеринг” ЕООД, които обаче бяха отстранени заради това, че не отговарят на условията. Варненската „СС КОНСУЛТ” ЕООД, с управител Стоян Станчев Стоянов, не е представила някои от документите по чл. 56 от Закона за обществените поръчки. По същия текст е отстранена и софийската „Мега строй” с управител Зорница Руменова Гузелска – Чанева, която не е представила някои от документите по същия член. Текстът, по който са отстранени фирмите, изброява цял набор от документи – представяне на Булстат, договор за обединение, различни видове декларации и договори за изпълнение на професионална дейност.