Младите природолюбители от Екоклуб „За чиста България“ в Средно училище „Отец Паисий“ в Самоков посетиха Националния парк „Рила“ по повод Световния ден на околната среда. На Яворова поляна, в началото на ботанически маршрут „Приятели на растенията“, се запознаха със защитената територия, нейното биоразнообразие, забележителности и правилата за поведение.

Екологичната образователна програма продължи със запознаване на растенията по ботаническия маршрут. Образователното посещение протече под надслов „Екологията – науката, която ще спаси живота“, част от която беше и беседата на тема за 2017 г. „Свързване на хората с природата“, насочваща вниманието и призоваваща да излезем сред природата, да оценим нейната красота и ценност и да защитим нашата планета Земя.