Методи Чимев

 

Кметът на община Дупница Методи Чимев забрани къпането и плуването на граждани и гости на общината във всички неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми и други водохранилища, съобщиха от кметството. Забраната е факт след заповед на градоначалника и предвижда кметове на кметства и кметски наместници да предприемат мерки за уведомяването на стопаните на водни площи да ги обезопасят. Водните площи, които ще се ползват за къпане и плуване, пък трябва да бъдат осигурени с необходимия брой правоспособни водни спасители с необходимото оборудване, както и медицинско осигуряване.

Директорите на училища и детски градини трябва да организират провеждането на разяснителна работа сред учещите се както за забраната, така и с мерките за предпазване от удавяне.
Комисия от община Дупница ще извърши проверка за годността на водните площи за къпане и плуване, като едва тогава ще разреши ползването им през летния сезон.