Емил Илиев

 

Допълнително разпределение на ливади бе направено по заповед на кмета Емил Илиев на територията на община Струмяни. Разпределението е за стопанската 2017-2018 г. и засяга собственици на регистрирани животновъдни обекти в Струмяни. То е направено от специално назначена за целта комисия с председател Анна Бистричка – юрист в община Струмяни.  Заповедта на кмета е издадена поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Лицата, подали заявления до кмета, са Валентин Вангелов Стойков, Красимир Симеонов Подгорски, Стоян Гошев Петров, Бойко Герасимов Чилев, Младен Николов Дуев, Емилия Борисова Николова, Мария Владимирова Вълчева, Николай Костадинов Сребранов и Димитър Костадинов Карабелски.