Сотир Цацаров

 

Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад за дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство. Това отговори единодушно Конституционният съд (КС) на питане от Сотир Цацаров, съобщи “Правен свят”.

В края на миналата година той поиска КС да разтълкува част от чл. 84, т. 16 от основния закон, която гласи: “Народното събрание изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи. Народното събрание може да изслушва и приема и други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика”.

Цацаров иска тълкуване на второто изречение, за “да се предотврати настъпването на неблагоприятни за националната правна система последици”. В отговор от КС сега отговарят, че в обхвата на този израз се включват различни обобщени и аналитични доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Тези доклади са различни по време и/или съдържание от годишните доклади по чл. 84, т. 16, изречение първо от Конституцията, и са предназначени да съдействат за упражняване на конституционните правомощия на парламента, уточняват от съда.

“Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство”, се казва още в решението на конституционните съдии.