Народният представител от Гоце Делчев Богдан Боцев подготвя две питания до министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Единият от въпросите му е свързан с изграждането на язовир над село Брезница, който ще осигури питейна и поливна вода за по-голямата част на Гоцеделчевския район. Идейният проект за язовира е готов, но е необходимо да бъде осигурен и финансов ресурс за строителството. Другото питане се отнася за намирането на възможност за финансиране на изграждането на двата нови околовръстни пътя край Гоце Делчев, които са изключително важни за хората от общината и Гоцеделчевския регион, сподели на нарочната си преконференция вчера депутатът Богдан Боцев, на която той направи и отчет на работата си за първите 40 дни в парламента.