С 344 750 лв. общината в Радомир започва ремонти по уличната мрежа и общински пътища. Парите ще бъдат извадени от бюджета за 2017 година, а кметът Пламен Алексиев вече подписа обществената поръчка. Парите са почти два пъти по-малко от миналата година, когато бяха отпуснати 514 907 лева. Разхода вече одобри и ОбС. Избраната фирма ще трябва да завърши реконструкцията в началото на зимния сезон. Освен ремонт на уличната мрежа ще се работи и по основни артерии между с. Друган до Старо село, Радомир – х. „Орлите” – 5,3 км, с.Стефаново-с.Долни Раковец – 0,9 км;  Д. Диканя-Дупница-с.Дрен, Радомир-Друган /Подстанция Червена могила-2,9км, Копаница –Косача, Радомир-мах.”Арбанаси“. След финализиране на обществената поръчка и сроковете за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията първите стъпки по ремонтите са по фрезоване на пътни асфалтови настилки със специализирана машина с натоварване на отпадъчния материал до съответното депо. Според Общинска администрация-Радомир за качественото изпълнение на поръчката дейностите трябва да бъдат извършени само от една фирма. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.