Ще станат ли българските войници част от европейска обща армия?

 

Европейската комисия съобщи, че отделя 5,5 млрд. евро годишен бюджет за Европейския фонд за отбрана. Това е първа стъпка към създаването на общоевропейска отбранителна система и за първи път европейски пари се насочват за такива цели. Предвижда се фондът да помогне на държавите от ЕС по-ефективно да изразходват средствата за отбранителни способности, като се ограничи дублирането на разходи и постигане на по-добро съотношение между качество и цена.

Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен отбеляза, че фондът допълва сътрудничество с НАТО. Европейските страни вече се ангажираха към НАТО да отделят 2% от БВП за отбрана до 2024 г.

Европейската комисия представи три предложения за развитието на европейската отбрана. Предложенията са част от дебатите за бъдещето на ЕС след Брекзит. Държавните и правителствените ръководители от ЕС ще се срещнат в Прага на 9 юни, за да обсъдят днешните предложения, обхващащи времето до 2025 г.

ЕС ще оказва подкрепа за съвместни отбранителни програми с Европейския фонд за отбрана и ще създаде специална европейска агенция за научни изследвания в тази област. Това би спомогнало за създаването на европейски пазар в областта на отбраната, способен да защитава ключовите си стратегически дейности от външни намеси.