Маргарита Алексиева

 

  • Съдия Маргарита Алексиева отмени наказателното постановление на КЗП, проверяващите изпуснали срока за съставяне на акта

 

Хипермаркет ,,Кауфланд Дупница“ отърва 1000 лв. глоба от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Районният съд в Дупница отмени като незаконосъобразно наказателно постановление от 3 януари 2017 г. срещу немската търговска верига за невярна и подвеждаща информация върху етикет на стока, продавана в магазина. Решението е на съдия Маргарита Алексиева и подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил. Причината за отмяна на решението е неспазването на указаните законови срокове за иницииране на производството по налагане на административно наказание.

Наказателното постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 1000 лв. е за нарушение на Закона за защита на потребителите. Издадено е от Елена Гунчева – директор на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград (РД – София) към Главна дирекция ,,Контрол на пазара“ при КЗП. До него се стига след сигнал, подаден от Лили Здравкова на 13 май миналата година, за закупена стока от магазина – кекс „Лимон”. В сигнала е написано, че клиентката е закупила стоката с прикрепен червен етикет, на който е посочена стара цена 2,99 лв., която е зачертана, има 30% намаление и новата цена е 2,09 лв. Въпреки това кексът бил таксуван на по-високата цена, която е зачертана – 2,99 лв., и не е могъл да се възползва от намалението. При направената от проверяващите контролна покупка на 1 кг бяла захар кристал ,,Сладея“ с посочена цена на етикета като продажна 1,45 лв./кг, на касата се таксува с цена 1,49 лв./кг. От КЗП установили, че търговецът прилага нелоялна търговска практика – представя чрез етикет невярна и подвеждаща информация относно цената на част от предлагания асортимент. Проверяващите са констатирали, че потребителите са привлечени от ниската цена на стоките, имат стимул да посетят търговските обекти на ,,Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, след което остават разочаровани и считат, че са подведени от несъответствието между посочените цени чрез етикетите на стоките и действително заплатените на касата суми за същите тези стоки.

За констатациите от проверката на 18 май 2016 г. е съставен констативен протокол. Актът за установено административно нарушение против дружеството обаче е съставен много по-късно – на 11 ноември 2016 г. Именно това е причината за отмяна на наказателното постановление, обжалвано от ,,Кауфланд България“ ЕООД чрез управителите Михаил Петров и Елида Панайотова, като незаконно. Съдебното решение е мотивирано с факта, че съгласно разпоредби на Закона ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.