На 15 юни 2017 г. (четвъртък) в Университетски център „Бачиново“ ще бъде открита Седмата международна конференция на Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (FMNS-2017). Форумът ще стартира в 10:00 часа.

Конференцията ще се проведе от 14 до 18 юни 2017 г., като в програмата за 14 юни е предвидено настаняването и регистрацията на участниците. Организатор на научното събитие е Природо-математическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Основна цел на Седмата международна конференция (FMNS-2017), както и на предишните  шест конференции, е да осигури платформа на всички преподаватели, докторанти и изявени студенти от Природо-математическия факултет и от други факултети на ЮЗУ “Неофит Рилски”, както и учени от университети и научни институти в страната и чужбина, да докладват свои актуални научни и научно-приложни достижения. Конференцията предоставя възможности на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.

Основните тематични направления на международната научна конференция са химия, физика, география, екология и опазване на околната среда, математика, информатика, технически науки и методика на обучението.