????????????????????????????????????

Проект „Благоустрояване на градската среда“ ще бъде представен по време на откриваща пресконференция в Община Благоевград. Тя ще се проведе на 12.06.2017 от 11:00 часа в зала 5 на административната сграда. Част от дейностите, включени в проекта са модернизиране на площадното, подплощадното пространство, изграждане на велоалеи и благоустрояване на шест от улиците в IV микрорайон.

 

Проектът „Благоустрояване на градската среда“ стартира през ноември 2016 г. със сключения между Община Благоевград и УО на ОПРР Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0004-C01. Той е по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Общата стойност е в размер на 13 177 504.12 лв., от които 13 149 400.31 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а  28 103.81 лв. – собствен принос.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.