Усилено вървят ремонтните дейности по санирането на блокове в община Перник. В това се увериха кметът Вяра Церовска и нейният заместник Владислав Караилиев. Те инспектираха обектите, където се работи в момента по Националната програма за енергийна ефективност, и се срещнаха с председатели на сдружения на собственици на жилищни блокове в града.

Основната цел на кметския екип е да осигури ефективното и ефикасно изпълнение на програмата и реализиране на процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез създадените правила, процедури и образци на необходимите документи.

Община Перник отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия, както и извършва редица координационни функции предвид спецификата на процеса.

В момента се работи усилено по санирането на 23 жилищни сгради. Вече приключи успешно строителството на 4 блока, намиращи се в кв. „Изток”, на ул. “Лом“, бл.1, вх.В и Г, на ул. „Бродо“, бл.1 и на ул. „Кракра”, блокове с номер 65 и 34.

Според кметския екип до края на 2017 г. е възможно да приключи обновяването на всички 41 сгради, които имат договори за финансиране.