• Колективът в училище „Петър Берон“ събира средства, за да заведе дело срещу заповедта на кмета Владимир Георгиев и решението на ОбС

Фондацията за правозащитна дейност „Саворе“ с председател Христо Николов от Самоков протестира срещу сливането на двете училища в Самоков – НУ „Петър Берон“ и ОУ „Неофит Рилски“. Решението за сливането на двете училища е на Общинския съвет и на кмета Владимир Георгиев. Жалбата на Николов е изпратена до институциите още преди месец, когато започнаха разговорите за сливането на училищата. „Тези училища ще бълват неграмотни, докато учениците не учат с останалите си връстници“, мотивира се Христо Николов. Жалбата е изпратена и до ВАС чрез министъра на образованието.

„На заседание на Общински съвет е взето решение №755 за преобразуване на НУ „Петър Берон” и ОУ „Неофит Рилски” в обединено училище „Неофит Рилски”.
Двете училища се намират в гр. Самоков и учениците в тях са само от ромски произход. Преди обединението учениците от НУ „Петър Берон”, след като завършат начален етап (четвърти клас), имаха избора да продължат да учат във всички училища, даващи основна и средна степен на образование в град Самоков; можеха да учат заедно с българските деца в града. Това обстоятелство спомагаше за взаимното интегриране на младите хора от града и бе в особена полза за интеграцията на децата и учениците от ромски произход. Заповедта сега не предоставя право на избор на учениците. Мотивът, че са предложени две форми на специализация за придобиване на шивашки и шлосерски умения в новообразуваното училище, е също, смятаме, дискриминационен и насочващ учениците с ромски произход само и именно да се обучават в тези професии, не е съобразен с индивидуалните желания и способности на всяко едно дете“ – казва Христо Николов.

Според него обжалваната заповед е незаконосъобразна, дискриминационна и несъответстваща на целта и духа на законите и Конституцията на РБ.

Междувременно и колективът в училище „Петър Берон“ събира средства, за да заведе дело срещу заповедта за сливането му с ОУ „Неофит Рилски“.

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. нещо в заглавието не е наред… нищо във вестника ви не е наред!

  2. Нищо не Ви е наред-заглавие на маймуница,новини маймунски!

Comments are closed.