Димитър Бръчков

 

 

Столичната фирма Пи Ес Пи подаде документи да санира жилищен блок в Петрич и офертата ще бъде проверявана в срок от 2 седмици, обяви градоначалникът Димитър Бръчков. „Срокът за депозиране на предложението изтече на 12 юни. Предстои назначената от мен комисия да провери пълната документация на фирмата и да прецени дали отговаря на изискванията. Има двуседмичен срок и едва тогава, ако всичко е наред, можем да пристъпим и към сключване на договор“, коментира кметът на община Петрич. „Избрахме процедура на пряко договаряне, тъй като не се явиха кандидати“, поясни още той.

Срещу 354 484 лева без ДДС ще санират жилищен блок 3 на ул. „Димитър Гощанов“. Ремонтните работи са като част от Националната програма по енергийна ефективност на многофункционални жилищни сгради. Кметството в Петрич преговаря директно със столичната Пи Ес Пи, представлявана от Юлиан Тодоров Димов.

Обществената поръчка е повторна, а причината за рестартирането е, че през април тази година към процедурата по строителство не бил проявен интерес. Факт е и решение за прекратяването й.

В случай че се стигне до договор, софийските строители ще правят топлоизолиране на външни стени, на покривна конструкция. Освен това ще се подмени външната дограма на блока, ще се въведе енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията по стълбищата. Всички енергоспестяващи мерки са подробно разработени със съответните схеми и детайли, както и технология на изпълнение в одобрените технически проекти. Те задължително трябва да бъдат изпълнени от строителя, заявяват от общинската администрация в Петрич.