Срещата при областия управител Ирена Соколова

 

Търсенето на възможности за преодоляване на проблема с недостига при финансирането на една от социалните услуги в община Перник – „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, събра при губернатора Ирена Соколова общински съветници, Ивайла Касърова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, и Георги Георгиев – управител на защитеното жилище.

Обсъдени бяха възможностите за допълнително подпомагане на защитеното жилище, което към момента се намира в трудна финансова ситуация. Георги Георгиев сподели, че средствата по стандарт са крайно недостатъчни. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” е форма на социални услуги, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Услугата е държавно делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет. От РДСП потвърдиха, че това е най-ниско финансираната услуга. Касърова обърна внимание на възможността за преразпределение на средства в края на финансовата година.

Подробен доклад за трудностите при реализирането на определени социални услуги, както и предложения за подобряването им ще бъде изготвен от РДСП и внесен от областния управител в Министерството на труда и социалната политика.

Обсъдени бяха и конкретни предложения за подпомагане на дейността на защитеното жилище, което беше повод управителят Георгиев да изрази удовлетворението си и благодарността си както към областния управител Ирена Соколова, така и към общинските съветници Клара Будинова, Румяна Гьорева и Цветана Пиралкова.