Над 1 млн. лв. спечели Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ в Гоце Делчев. С парите ще бъде напълно обновена материално-техническата база на училището.

Проектът е на стойност 1 285 000 лв., а финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Директорката на учебното заведение Мария Георгиева обясни, че основните дейности по проекта са: изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електроинсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и други. „С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Целта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес, като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура“, подчерта Мария Георгиева. „С реализирането на този проект НПГ „Димитър Талев“ ще се превърне в едно от най-модерните учебни заведения в областта, с прекрасни условия за учениците както за обучение, така и за спорт”, категоричен е кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов.