Ангел Ангелов
  • СПИНОК, представлявано от адвокат Ангел Ангелов, е осъдено да заплати 100 лева на ОбС

Върховните магистрати потвърдиха, че е законно решението на минипарламента в Кюстендил за продажба на Татовата резиденция, намираща се в местността Ючбунар. От ВАС обаче осъдиха Сдружението на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил (СПИНОК|, представлявано от председателя на Управителния съвет адвокат Ангел Иванов Ангеловq да заплати на Общински съвет – Кюстендил сумата 100 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение на процесуалния му представител пред висшестоящата инстанция.
Сагата около продажбата на Татовата резиденция продължи две години. Самата база бе продадена за 325 000 лева, това бе и най-високата цена при наддаването.