Атанас Камбитов

 

  • 25 000 души, които живеят в обновени апартаменти, чиито сметки за ел. енергия са се понижили с до 50%, отговори бизнесът на Бошкилов по повод думите му за пропукано саниране и роми работници без договори

 

Над 50 строителни фирми скочиха срещу новоизлюпения червен депутат Николай Бошкилов от Благоевград, който в парламентарен контрол се изказа критично за санирането в града. По думите на винения бос санирането в Благоевград се пропуквало, роми без договори слагали шпакловка, нямало предпазни мрежи, а цените на еднотипни жилища варират от 112 лв. до 278 лв./кв.м. „Жалбите за некачествено строителство са десетки – теч в бл. 53 на жк „Запад”, паднала изолация в бл. „Лира”, шпакловка без изолация на „Я. Сандански” №1, протекъл покрив в бл. №7 на жк „Струмско”, шпакловка без мрежа в жк „Еленово”…, каза Бошкилов от парламентарната трибуна.

Николай Бошкилов

По повод тези му думи представители на строителни фирми и Регионалната камара на строителите от Благоевград написаха протестна декларация срещу Бошкилов. В нея се казва: „Ние, Регионална камара на строителите в Благоевград и представители на строителни фирми, работещи по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразяваме острото си несъгласие с изказването на народния представител Николай Бошкилов по време на парламентарния контрол миналия петък, с което се цели опорочаване на работата по програмата. Във въпросите, отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, ясно прозира опит за манипулиране на широката общественост в Благоевград, и не само. Ние, представителите на строителния бранш, категорично заявяваме, че изразяването на съмнения за корупционни практики и некачествено изпълнение на задълженията ни са абсолютно необосновани и крайно неоснователни. В подкрепа на това заставаме с лицата си и сме категорични, че всяка една процедура при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Благоевград е ясно регламентирана и прозрачна. Потвърждение за това са и целият набор от документи, доказващи законосъобразността на дейностите, както и контролът върху тях. Община Благоевград има задължението да следи стриктно изпълнението на дейностите, като при допуснати пропуски и нередности фирмата – изпълнител на даден обект, има задължението същите да бъдат отстранени за нейна сметка. Равносметката до момента показва,  че в Благоевград са обхванати над 25 000 души, които живеят в обновени апартаменти, чиито сметки за ел. енергия са се понижили с до 50%. Ясно искаме да заявим, че с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се дава силен тласък на местната икономика, което е изцяло в полза на всички нас, гражданите на Благоевград.”

Кметът Атанас Камбитов също подкрепи фирмите. „Искам да изкажа благодарност на Регионалната камара на строителите в Благоевград, както и на представители на строителния бранш, които се обединиха в обща декларация срещу опита на народния представител Николай Бошкилов да внуши съмнения за некоректна и непрозрачна работа по Националната програма за енергийна ефективност в Благоевград. Фактът, че десетки фирми изразиха остро своето несъгласие с изказването на депутата по време на парламентарния контрол, е достатъчно красноречив сам по себе си. Зад декларацията застанаха фирми от Благоевград и страната, за да защитят труда си, честта си, за да защитят интересите на гражданите на Благоевград! Община Благоевград ще продължи да работи в полза на обществото!”, заяви Камбитов.