Община Долна баня взема традиционни мерки за превенция на водния травматизъм и удавяния през тазгодишния летен плувен сезон.

Владимир Джамбазов

Кметът Владимир Джамбазов издаде заповед за забрана за къпането, плуването, гребането, както и използването на съдове и съоръжения с всякаква цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на общината – язовири, канали, малки водоеми, реки и всеки друг вид водохранилища – публична общинска собственост. Къпането и плуването на територията на рилския град може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Стопаните на плувни басейни, които ще бъдат експлоатирани този летен сезон, следва да подадат заявление до кмета на общината, за да им бъде издадено разрешение за ползването им, заедно с необходимите документи. Ползватели, собственици и концесионери на водни обекти са длъжни да осигурят обезопасяване на водните площи чрез лесно забележими знаци и информационни табели. На обектите, където се разрешава къпането и плуването, задължително трябва да се назначат правоспособни спасители, които имат заверени за предстоящия плувен сезон талони от Областния съвет на Българския червен кръст – Софийска област. Необходимо е да се осигури оборудване на спасителни постове и медицинско обслужване. Проверката на плувните басейни на територията на общината за готовността им за сезона ще бъде извършена от междуведомствена комисия с участието на представители от общинската администрация в Долна баня, Регионалната здравна инспекция – Софийска област, Областния съвет на БЧК и Районното управление на полицията в град Костенец.