Георги Икономов

 

  • Проектът предвижда пълна промяна на улица „Гоце Делчев” и площад „24 май”, изграждане на нови зелени площи, оформяне на пешеходна зона, подмяна на ВиК

С 620 416 лв. без ДДС община Банско изгражда поредното чудно кътче в курорта, включващо оформянето на улица на занаятите. Екипът на кмета Георги Икономов търси изпълнител на грандиозния проект, с който улица „Гоце Делчев” и площад „24 май” ще се превърнат в поредното бижу в курорта, като сумата от над 620 000 лв. ще бъде вложена в пълната промяна на визията на улица “Гоце Делчев“ и площад „24 май“ в участъка между ОТ 826 до ул. “Отец Паисий“. Според плана ще бъде изградена пешеходна зона, нова автомобилна настилка, подмяна на уличното осветление, засаждане на дървета и засаждане на трева. Гвоздеят в проекта е изграждането на улицата на занаятите, оформянето на съществуващия открит канал и изграждане на воден ефект. Освен това ще бъде извършена реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа, изграждане на кабелен колектор и кабелизация на разпределителната мрежа и слаботокови кабели.

Център на проекта ще бъде съществуващият открит канал, именно около него ще се изградят пешеходната зона и зоната за автомобили, които ще бъдат отделени със зелени площи. Подпирането, където е необходимо, ще се извърши с естествени камъни – морени.

Желаещите да изпълнят проекта фирми ще се включат в публично състезание за поръчката. Участниците в надпреварата фирми трябва да имат в екипа си специалисти по “Водоснабдяване и канализация”, по “Паркоустройство и благоустройство”, по контрол на качеството, координатор по безопасност и здраве (КБЗ), шофьори, общи работници, оператори на машини, нужни за изпълнението на проекта и други лица, които ще изпълняват строителството по преценка на участниците, както и необходимите неключови експерти. Относно техниката всеки мераклия трябва да разполагат с багер с обем на кофата 0.66-1.00 м3, два самосвала, един валяк вибрационен 6-8т, един мини челен товарач, два броя ръчна трамбовка, автокран, асфалтополагаща машина, фугорез, грундонатор и комбинирани багери.