Депутатът Атанас Стоянов бе преизбран за председател на читалищното настоятелство на НЧ “Отец Паисий – 1919” в Сандански. Избраха на годишно отчетно-изборно събрание членовете му. Присъстваха още секретарят Димитър Цеков и счетоводителят Мария Пъхнева. Залата беше изпълнена до краен предел, като имаше представители от всички певчески и танцови състави, както от школите и НТ “Пейо Яворов”. Единодушно бе приет отчетният доклад за дейността на всичките 22 състава за годината, прочетен от председателя Атанас Стоянов, отчетът на ревизионната комисия от счетоводителя Мария Пъхнева. Предложени бяха седем членове на настоятелството, избрани с болшинството след поименно гласуване: Атанас Стоянов,

Димитър Цеков, Любомир Димитров, Магдалена Христова,
Илко Дренков, Таня Велкова, Невена Станкова.
Бурни разисквания се възбудиха за предстоящия киносалон в Дома на културата, тъй като местните състави няма къде да представят на сцена концертите и новите постановки на театъра към читалището. “Какво ще стане, ако завали дъжд и в салона има прожекция на филм!?! Къде ще се посрещат гостуващи театри и т.н.”, попитаха те.