Две от общо 14-те точки в дневния ред на вчерашното заседание на пернишкия законодателен орган отпаднаха, а докладните по тях не бяха разглеждани, защото според минипарламентаристите те се нуждаят от доуточняване. Те вероятно ще бъдат обсъждани на следващото заседание на ОбС, след като бъдат прецизирани.

Дебатите по едната бяха отменени по искане на кмета на пернишкото кметство „Църква» Румен Петров – става дума за докладна, с която се иска изработване на проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на общинска земеделска земя за неземеделска, за да се даде възможност там да се извършва жилищно строителство. Теренът се намира в местността При кладенеца. Според кмета на „Църква” в квартала обаче имало две местности със същото име и не е ясно за кой точно имот става дума. В единия с помощта на дарител са монтирани параклис, навеси и съоръжения и там всяка година местните се събират на курбан. Инвестицията е за 60 000 лв. На същото място има руини от стара църква, строена през 1930 година, и църковчани се надяват един ден да я възстановят. На същото място има и кладенец с лековита минерална вода, чиято температура е 25 градуса и не замръзва и в най-лютите зимни дни. В момента се извършва водохващане и се изгражда аязмо, което ще бъде използвано от здрави и болни, а водата става и за напояване, обясни кметът на „Църква” Румен Петров.

Втората местност със същото име се намира до границата с магистралата и Кралевски път. Петров поиска техници да отидат на място и да уточнят за кой от двата терена става дума. Втората докладна, която отпадна пак заради прецизиране, касаеше помещение в квартал „Изток”, което се използва от сдружение „Акорд”. Те искат някогашният трафопост, превърнат в кафене, в което кажи-речи всяка събота местни музиканти радват с концертни изяви любителите на рока, да им бъде даден под наем от 150 лв. месечно за срок от 10 години.

Възражението срещу обсъждането и приемането на решение по докладната на кмета Вяра Церовска бе внесено от общинския съветник Румяна Гьорева. Нейният аргумент бе, че в искането на „Акорд” няма посочени мотиви. Гьорева, коятко е и зам.-председател на ОбС от групата на ПП ГЕРБ, поиска да се обсъди още веднъж срокът на договора за отдаване под наем, както и общественополезната дейност, която ще осъществява сдружението, каза тя.