Пламен Алексиев

 

 

Прокурор от Върховната касационна прокуратура отказа да повдигне обвинение на кмета на община Радомир Пламен Алексиев по сделки със скъпи общински недвижими имоти.

Адв. Благойка Божкова

„Няма достатъчно данни от гледна точка на императивните изисквания на нашия наказателен процес срещу конкретни лица за конкретно наказуемо деяние. Въпросите, които поставяте, имат гражданскоправен и административноправен характер и е извън компетенциите на прокурорската институция да се произнася по тях”, пише в отговор на сигналите на адвокат Благойка Божкова прокурорът от ВКП и добавя, че в ДАНС също работят по сигнала и е възможно в рамките на техните компетенции да се съберат данни, които да са достатъчни и да обусловят по-нататъшна намеса на прокуратурата.

Стефан Велинов

„За да се произнесе по този начин прокурор, смятам, че той не познава материалите, събрани от Окръжна прокуратура – Перник. От тях е видно, че кметът на община Радомир не е предоставил никакви документи, дори не е давал обяснение пред разследващия орган. Затова питам: защо се демонстрира такова обяснение, каква е целта и защо виновните лица не си понесат отговорността?”, пита адвокат Божкова, като добавя, че в схемата е и председателят на ОбС Красимир Борисов, който също не е предал исканите от прокуратурата документи. Той дори заявил, че липсват докладни записки, документи, решения за избирането на председателя на кооперацията, сега общински съветник, Стефан Велинов.

„Така прокуратурата в България отказва да разплете истината за това как шепа местни величия са си разделили по братски златни имоти на Радомир и ги стопанисват като бащиния. В списъка са ресторанти, Винпром – Радомир…

А най-скандалното е, че получих ново писмо от прокурор във ВКП, в който той ме информира, че ако отново подам сигнал във връзка с прокурорска проверка срещу кмета на Радомир и бившия лидер на БСП и бивш председател на кооперацията Стефан Велинов, същото няма да се разгледа, а веднага ще се препраща на дело”, съобщи още Божкова.

Адвокат Божкова изложи пред прокуратурата факти, свързани с бездействието на кмета Алексиев по отношение имоти на общината. Тя извади документи с невярно съдържание, документи как са продавани имоти – чужда собственост, с нотариални актове от 1937 год., извадени от архива на Радомирска популярна банка. На базата на нотариален акт от 1941 година, измъкнат от картотеката на Селска свободна, популярна банка, е бил продаден друг имот. Тя доказа, че самото придобиване на общински имоти по давностно владение по време на мораториум е престъпление. Прокуратурата беше залята от жалби на член-кооператори, които настояваха да се разкрие истината къде се намират средствата, получени от продажбата на заграбените имоти, тъй като самата кооперация по документи винаги е била на загуба. Всички тези въпроси бяха заметени от прокуратурата под килима. Заведени бяха дела от името на община Радомир срещу ГПК „Наркооп” – Радомир за възстановяване на общинската собственост, но по-голямата част от тях бяха прекратени от кмета Пламен Алексиев.