Наводнението във варненския квартал „Аспарухово“ преди три години, при което загинаха 13 души, е причинено от природен феномен. Той се е проявил в резултат на специфично съчетание на климатични и ландшафтни, както и антропогенни фактори. Това сочат данните от изготвената ситуационна експертиза, съобщи окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров.

Експертизата показва, че източникът на наводнението е формиралата се висока вълна в следствие на падналите във водосборите на двете дерета проливни и поройни интензивни валежи и специфично съчетание на комплекса от природни фактори.

При продължилите два дни валежи земната повърхност е била преовлажнена, а специфичните свойства на почвата и петрографския й състав са създали трудности за проникване на водата в нея и се формирал повърхностен воден отток.

В заключението на експертизата е записано, че основен фактор за жертвите и сериозни материални щети застрояването на западния охранителен канал, каза още Чавдаров.

Всички жилищни постройки на ул. „Горна студена“ от номерата 68 до 50 са построени извън границите на имотите и с изключително голяма плътност на застрояване. Подобна е ситуацията и на ул. „Гривица“, където строителството е извършено върху закрита част на западния охранителен канал.

Изводът на експертите е категоричен, че жертвите и материални щети щяха да са значително по-малки, ако тези жилищни сгради не са били изградени в коритото на дерето, на самия път на водата, обясни Чавдаров.  Той допълни, че в същото време тези сгради са поели силата на ударната вълна, като са намалили нейната скорост и височина, като по този начин са предотвратили още по-големи материални щети, а най-вероятно и други човешки жертви.

Експертизата е изготвена от шестима специалисти от СУ „Св.Климент Охридски“ и БАН. Тя е въз основа на личния оглед на експертите, събраните доказателства по делото и резултатите от предишни екпсертизи.

Чавдаров припомни, че Варненската окръжна прокуратура води досъдебно производство за установяване на причините и обстоятелствата, при които на 19 юни 2014 г. загинаха 13 души в резултат на наводнението на кв. „Аспарухово“.

Към момента по досъдебното производство са събрани над 70 тома доказателства, разпитани са над 90 свидетели и са изготвени няколко експертизи.