Под ръководството на Икономов комисията по туризъм и икономическа политика към НСОРБ заседава в Първомай, местната власт поска онлайн регистър на местата за настаняване както от клас „А”, така и от клас „Б”.

Комисията по туризъм и икономическа политика, ръководена от  кмета на община Банско Георги Икономов проведе двудневно заседание в град Първомай. Гост на форума бе министърът на туризма Николина Ангелкова, която сподели с общинарите предвижданите в Закона за туризма изменения. Намаляване на административната тежест, премахване на прекатегоризацията, учредяването на туристически инспекторат, както и въвеждане на онлайн базиран регистър за отчитане на нощувките, бяха част от дискутираните промени. По време на срещата стана ясно, че общинските власти изразяват несъгласие с отпадането на прекатегоризацията, както и с частичното въвеждане на онлайн регистъра за нощувки.

„Предложеният от мен още преди години на тогавашния зам.-министър Иво Маринов, онлайн регистър за нощувките за радост вече е част от законовата уредба. Но бе изразено общо мнение от местната власт този регистър да бъде валиден, както за местата за настаняване от клас „А”, така и за местата от клас „Б”. Друг момент, по който членовете на националното сдружение на общините изразихме възражение, е отпадането на прекатегоризацията. Тя съществува навсякъде в Европа, за да гарантира контрол върху предлаганите в туристическите обекти услуги.”, коментира темите Икономов и допълни, че НСОРБ ще внесе официално предложение със своето становище по готвените законови промени.

В рамките на заседанието на Комисията кметът на Първомай Ангел Папазов откри изложението “Произведено в Първомай”, на което бяха представени всички местни фирми от хранителната и винарската промишленост.