Кметът Чимев

 

Гробищният парк в Дупница отново ще бъде разширен. Това става ясно от докладна записка на кмета на общината Методи Чимев до местния парламент, в която се предлага преактуването на два общински земеделски имота в местността Злево. Терените са над 4 дка, единият е пасище, а другият – път. Предназначението им ще бъде променено за неземеделски нужди. Съветниците ще трябва да се произнесат и относно одобрението на задание за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ). Предложението ще се разглежда на сесията на ОбС следващия петък.

Това ще бъде поредното разширение на гробището в града.