Стотици са готови да заминат за плантациите в Португалия през месец юли. 557 евро на месец е цифровото изражение на офертите за бране на малини в най-западната част на континента.

Освен основното възнаграждение нашенци могат да вадят допълнително като бонус по 30 цента на килограм, но само за количества над 3,5 кг на час. Освен това работодателите осигуряват режийни за всеки отработен ден в размер на 3,75 евро, които обаче се изплащат заедно със заплатата в края на месеца. Осигурява се жилище за работниците с включени вода, електричество и газ за 2,75 евро на ден. Настаняването е в къщи по 3 или 4 човека в стая, в зависимост от големината на помещението, се посочва още в офертата. Работи се 40 часа седмично с ротативни почивни дни, пише 24 часа Родопи.
Над 250 са свободните места, като срокът за кандидатстване вече приключи. То можеше да бъде направено в бюрата по труда по общини.
В момента пък вече текат интервютата с одобрените берачи на малини. Търсят се както жени, така и мъже. Месечните социално и здравно осигурителни удръжки варират, като минималният данък е в размер на 11% от трудовата заработка.
Предлаганият трудов договор е в рамките на три месеца, като е „препоръчително” наетото лице да има възможност за работа извън договореното работно време и в почивни дни.