Община Гоце Делчев подготви Лятната превантивна програма, която се организира от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Мотото на програмата е „Аз избирам доброто!”.

Тази година клубовете са с 1 повече и децата вече могат да избират измежду 10 различни дейности, които да съчетаят според своите интереси и таланти. Целта на програмата е да създава интерактивно, творческо и градивно пространство за децата, чрез което те да се включат в полезни и интересни за тях дейности, да развиват уменията си, да прекарват повече време навън сред природата, да бъдат по-активни и по-добри, да си помагат и да се уважават. Всички занимания са безплатни за децата, като условието е родителите да попълнят декларация за съгласие, а децата да спазват правилата за добро поведение в клубовете.