Синовете на бизнесмена от Благоевград Иван Чапов влязоха в управата на Обединен спортен клуб „Рестарт”, който бе регистриран като сдружение с нестопанска цел от Окръжен съд – Благоевград. Председател на Управителния съвет на неправителствената организация е 35-годишният Кирил Чапов, а по-малкитят му брат Манол Чапов е негов заместник. В ръководството е влючен и бизнес съдружникът на баща им във фирма „Хидроенергийна компания” Владимир Табутов.

Новият клуб „Рестарт“ си поставя за цел да популяризира спорта в училищата и формира спортни навици и дисциплина сред подрастващите. Сдружението ще реализира целите си чрез аматьорски отбори в различни видове спорт.