Община Дупница обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да извършва сметосъбирането и сметоизвозването в града и прилежащите села. Сред дейностите са и снегопочистване, миене и метене на улици, почистване на речните корита, извършване на дейностите по маркировката и др.

Прогнозната стойност на поръчката за събиране и транспортиране на битови и строителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване е 820 000 лв. Изпълнителят ще трябва да осигури минимум 1500 метални контейнера тип „Бобър“. Срокът на договора ще бъде 1 година.

Според посочени в документацията изисквания изпълнителят е длъжен да поддържа контейнерите в изправност и добър външен вид, да почиства територията около контейнерите за отпадъци непосредствено след обслужването им.

Поръчката, с която се търси изпълнител на услугите, е обявена, след като миналата година бе създадено Общинско предприятие „Почистване и озеленяване на териториите за обществено ползване” (ОП ПОТОП). Тогава бе решено, че след изтичане на договора с фирмата, извършваща дейностите в момента, общинското предприятие ще поеме нейните функции. Договарянето е за 5 г. и срокът изтича в края на август.