Предложение на Постоянната комисия по образование ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общински съвет – Самоков. Съветниците твърдят, че според справка за прием в 1-ви клас за учебната 2017/2018 г. в училищата на територията на община Самоков се налага кметът на общината, при това съвместно с ПК по образование, култура, младежки дейности и спорт, да проведе среща с директорите на училищата, чиито паралелки имат възможност да бъдат запълнени до 24 броя ученици, тъй като има неудовлетворени молби и незаписани ученици за 1ви клас.  Източник на в. “Вяра“ съобщи, че се касае за шест деца от ромски произход, които все още не са записани в училище. Не е ясно защо се налага общинска администрация и съветници да решават по този начин казуса, чудят се в Самоков.