Кирил Котев

 

  • С предимство и приоритет са представленията и концертите на нашите самодейци, дейностите ще се извършват по график, успокои градоначалникът  

Община Сандански предвижда да отдаде под наем големия салон за временно и възмездно ползване на инвеститор с цел осигуряване на средства за така нужния ремонт.

Зорица Органджиева, Любомира Нуцова и Красимир Петков

От години залата е неизползваема през зимата и горещото лято.

Сред присъстващите е и Станислав Аргиров.

Това стана ясно по време на срещата, на която кметът на община Сандански Кирил Котев с част от екипа си представи идеен проект за основен ремонт на голямата зала на Дома на културата в град Сандански. От ОбА представители бяха Зорица Органджиева – зам.-кмет, временно изпълняващият длъжността секретар на общината Любомира Нуцова (юрист) и Красимир Петков – главен архитект. Кметът запозна присъстващите с позицията на общината, че новият салон ще бъде модерен и удобен както за кино, така и за театрални представления на гостуващи театри и местните самодейци, за концерти на традиционни празници и др. Направени са консултации със специалисти за акустиката за кино и акустиката за концерти. Кметът Котев отговори на всички поставени въпроси от представителите на НЧ “Отец Паисий – 1919” – Сандански, на изказани мнения и опасения, носещи се сред обществеността. Изказаха се Юлияна Голчева, Иван Петров, Ваня Субашева, Мария Субашева, Станислав Аргиров, д-р Васил Попов, Иван Данаилов, Людмил Карамитов, Сладина Ерменкова, Атанас Атанасов, Петър Додушев, Харалампи Иванов и др. Дадена е обява за инвеститор и ще се приемат документи на желаещи за проекта. Людмил Карамитов предложи се освободи инвеститорът от наема 2%.

Иван Павлов и Юлияна Голчева

Чрез намиране на инвеститор, който ще поеме като задължение да ремонтира салона, залата ще придобие този вид, в който и самодейните състави, и децата на Сандански ще могат да творят в нормална обстановка. Бе представен договорът, който евентуално ще бъде сключен между община Сандански и бъдещия инвеститор, неговите права и задължения.

Категоричен отговор даде кметът Котев на едно от притесненията, изразени от самодейните състави, а именно – как ще протичат концертите и представленията им, ако залата е отдадена под наем за киносалон. „С предимство и приоритет са представленията и концертите на нашите състави. Всичко ще се провежда по график, който ще се спазва стриктно. В часовите диапазони, когато има събитие на самодейци, детски градини, училища, читалища и пр., няма да има кинопрожекции и бъдещият инвеститор ще се съобразява с това“, отговори Кирил Котев. Срещата бе закрита с пожелание от всички наистина да има инвеститор, който за своя сметка да „вдъхне“ нов живот на Дома на културата. В момента текат дейности по енергийна ефективност в сградата на Дома на културата.