В Разлог започна 5-дневно обучение по проект „Изпълнение на образователни методи – “учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”, с акроним „Направи и научи”, финансиран по програма „Еразъм+”. Официално събитието бе открито от инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, г-н Иван Гюров – заместник-кмет по икономически и правни въпроси, и г-н Божко Стоянов – секретар на община Гьорче Петров (Македония).

Обучението е част от дейностите на проекта и има важната роля учителите от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Баня, община Разлог (България), и ОУ „Мирче Ацев” (Македония) да придобият нови и по-добри знания за възобновяемите енергийни източници. Целта е след проведеното обучение да бъдат въведени нови образователни методи в основните училища за преподаване на извънкласен материал за ефективно използване на слънчевата енергия. 

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до създаването на мрежа от преподаватели за бъдещо сътрудничество и ще успее да свърже учители от различни държави. Проектът дава възможност децата и младежите в основните училища да научат повече за слънчевата енергия и да растат по-информирани за жизненоважната роля на слънчевите панели в променящия и зависим от електрическата енергия свят.

Паралелно с дейността по обучение на учителите представители на община Разлог (България) и община Гьорче Петров (Македония) работят в партньорство по създаване на документ за стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики в сферата на образованието между двете общини. Стратегическото партньорство ще даде голям принос за повишаване качеството на основното образование, както и за повишаване капацитета на учителите.

Основната цел на проекта е чрез практическо обучение учениците от основните училища да научат повече за възобновяемите енергийни източници, използването и популяризиране на слънчевата енергия, както и за самото производство на енергия. Очаква се повече от 300 ученици да повишат знанията си за възобновяемите енергийни източници и да бъдат включени в дейностите по проекта.