Здравни медиатори от община Благоевград продължават да провеждат здравнообразователни беседи с деца. Инициативата се организира от здравните и образователните медиатори към община Благоевград съвместно с РЗИ – Благоевград и Националната мрежа на здравните медиатори. Специалистите запознаха повече от 30 деца и техните родители с опасности, които се крият в домашните любимци, и необходимостта от спазване на лична хигиена. Под формата на забавни игри, част от които бяха проведени на парк „Бачиново“, а други в ДГ №11 „Здравец“, медиаторите поднесоха и информация как да се разпознаят симптомите при заразяване с паразити.

Целта на срещите с децата по здравнообразователни теми е да ги информира и по този начин предпази от заболявания.