Михаела Крумова

 

 

Съветниците в Кюстендил ще избират нов председател на минипарламента следващата седмица. Първият сред равни ще бъде определен след тайно гласуване. До избора се стига, след като изтече 6-месечният мандат на досегашната председателка Михаела Крумова. От 2008 година правилникът за работа на съветниците предвижда избор на председател на всеки 6 месеца. Твърде вероятно е Крумова да остане на мястото си след повече от година успешна работа като председател. Номинации ще се правят и по време на самата сесия на 29 юни. В проект на дневния ред са включени 19 докладни записки от кмета на общината Петър Паунов и общински съветници. Сред предоставените докладни има относно финансово подпомагане на жители на община Кюстендил със сериозни здравословни проблеми, избор на председател на Общински съвет – Кюстендил, разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни деца с увреждания”, вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Кюстендил за 2017 г., кандидатствания по проектни предложения, мотивирани искания от Общинска служба „Земеделие”, разрешения за изработване на проекти за изменение и др.

Утвърден е и графикът на постоянните комисии към Общински съвет – Кюстендил, които ще работят на 26 и 27 юни 2017 г.