ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД

Уважаеми природолюбители, билкари, народни лечители, уважаеми жители на община Сатовча,

 

Честит Еньовден!

 

В този слънчев летен ден, в който се срещат магичните свойства на лечебните растения и пробуждането на слънцето, когато цялата природа засиява, нека не забравяме, че тя е нашето най-голямо богатство. Да я пазим жива за идните поколения, за да бъде здрав и хармоничен животът ни. Всички ние сме неразривно свързани с природата, която ни заобикаля и животът ни е немислим без нея. Нека предадем на децата си умението да я пазят.

Билките са едно от най-ценните ни природни богатства и народът ни неслучайно е посветил на тях един от най-красивите ни празници – Еньовден, за който ритуалите и легендите са разнообразни.

Нека по този повод да поздравя всички, които се грижат за биоразнообразието, за опазването и оползотворяването на този важен природен ресурс.