Предложение за финансова помощ от 160 000 лева от общинския бюджет за СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в Благоевград ще обсъждат на заседание на ОбС. Финансовата инжекция поиска на предходната сесия управителят д-р Георгиев, който в доклад очерта пред народните избраници тежкото финансово състояние на лечебното заведение.

С отпуснатите от общината пари ще трябва да се покрият просрочените задължения към доставчиците на лекарства.

Съветниците ще гледат и годишния план за развитие на социалните услуги в община Благоевград за 2018 година.

Отчет за текущото финансово състояние и доклад за спортно-техническо състояние на ОФК „Пирин” ще направи управителят на клуба Венко Попов.

Съветниците ще трябва да разрешат изработване на подробен устройствен план и изменение на плана за регулация на УПИ- XIV и промяна предназначението за “Техникум – Професионален учебен център и аудитория за извънкласни дейности” – средно свободно застрояване. НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ пък чака одобрение за изработване на инвестиционен проект за изграждане на физкултурен салон.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.